PARAGRAF

Porady prawne

Nasza oferta pomocy prawnej świadczonej Klientom Indywidualnym, obejmuje porady prawne już od kwoty 100 zł. Wszelkie informacje powierzane naszej Kancelarii są ściśle chronione tajemnicą adwokacką.

Proponujemy Państwu pomoc w następujących zagadnieniach prawnych:

 • Prawo cywilne – w szczególności: ochrona własności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności, odszkodowania
  Pomoc przy egzekucjach komorniczych i odzyskiwaniu należności
 • Prawo karne – reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym, sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji
 • Prawo pracy – sprawy o przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania, wniosek o urlop wychowawczy, macierzyński
 • Prawo rodzinne – rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, macierzyństwa, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie,
 • Prawo spółdzielcze – doradztwo prawne oraz reprezentowanie stron w sporach pomiędzy członkiem a spółdzielnią
 • Prawo administracyjne – kompleksowa pomoc w uzyskaniu wszelkich decyzji administracyjnych oraz w sporach z organami adminictracyjnymi
 • Prawo ubezpieczeń społecznych – odwołania od decyzji ZUS, wnioski o emeryturę, rentę
 • Prawo podatkowe – rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminu płatności, umorzenie podatku lub zaległości podatkowej
 • Sprawy mieszkaniowe i budowlane – sprawy o eksmisję, zapłatę czynszu, wstąpienie w stosunek najmu lokalu, spory z developerem, pozwolenia budowlane
 • Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjecie bądź odrzucenie spadku, testament
 • Prawo spółdzielcze – doradztwo prawne oraz reprezentowanie stron w sporach pomiędzy członkiem a spółdzielnią
Close Menu