PARAGRAF
KANCELARIE PRAWNO-PODATKOWE

ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

U. Piastowska 18, 43-300 Bielko Biała
Tel. 604 629 249
www.prawobielsko.pl

paragraf

Kacelaria

Nasza Kancelaria to oddział ogólnopolskiej sieci Kancelarii Prawno-Podatkowych PARAGRAF które rozpoczęły swoją działalność w 1999 roku. Oddział w Bielsku-Białej powstał w marcu 2011 roku.

Nasze Oddziały funkcjonują w Bielsku-Białej, Bytowie, Jaśle, Krakowie, Krośnie, Łowiczu i w Żywcu.

Kancelarie Prawno-Podatkowe PARAGRAF z pełną sumiennością realizują nadrzędny cel jakim jest upowszechnianie dostępnych dla każdego Klienta bez względu na zasobność portfela, najwyższej jakości usług prawniczych, charakteryzujących się profesjonalizmem i przystępnością cen.

Gwarancją profesjonalnej pomocy prawnej oferowanej przez naszą Kancelarię w Bielsku Białej są wykształceni pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w różnych gałęziach prawa. Dbając o komfort naszych Klientów i wysoką jakość świadczonych usług, nasza Kancelaria kładzie duży nacisk na zaangażowanie, skuteczność, uczciwość oraz wrażliwość na potrzeby Klientów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zarówno indywidualnych, jak i firm, oferujemy szeroki pakiet usług prawnych.

Zapewniamy Państwu:

 • Stałą kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych
 • Udzielanie porad i konsultacji prawnych klientom indywidualnym
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Przygotowanie projektów umów oraz pism procesowych i urzędowych
 • Zapewniamy zastępstwo procesowe profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji w tym również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałami Europejskimi
 • Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej w tym przed prokuraturą, policją, organami kontroli celnej i podatkowej
 • Prowadzimy w imieniu naszych Klientów mediacje i rokowania
 • Skutecznie dochodzimy odszkodowań oraz wierzytelności.

Pomoc prawna świadczymy:

 • Osobiście w Kancelarii, w siedzibie naszych Klientów lub miejscach przez nich wskazanych
 • Za pośrednictwem telefonu
 • Za pośrednictwem poczty e-mail
Close Menu